סחר באיברים

לא אחת אנו שומעים או קוראים בכלי התקשורת אודות הנושא של סחר באיברים. קיימים גופים לא מעטים אשר מתווכים בין התורמים לבין אנשים חולים שזקוקים להשתלות למען הצלחת חייהם. ישנם גם גורמים רפואיים שונים אשר "גוזלים" (קוצרים) איברים מבני אדם בעודם חיים, בדרכים לא דרכים, ומבצעים השתלות בלתי חוקיות.

סחר באיברים הנו תחום פרוץ מאוד בישראל. כל אדם אשר נזקק לעבור השתלת איברים והוא בעל אמצעים כלכליים למימון ניתוח ההשתלה, מסוגל למצוא לעצמו תורם מתאים.

חשיבות תרומת האיברים

תרומת האיברים מנפטר חשובה מאוד לצורך הצלת חייו של אדם חולה שבגופו אמורה להתבצע ההשתלה. בנוסף, תרומת האיברים חשובה גם לצורך צמצום בסחר האיברים שאסור מבחינה חוקית. במידה והנכונות לתרומת איברים ומאגר האיברים יגדלו, כך יתבצעו יותר ויותר השתלות חוקיות ומסודרות, ההשתלות האסורות דרך הסחר באיברים ילכו ויתמעטו, והשוק הפרוץ יאבד מכוחו הרב.

חוק האוסר על סחר באיברים

תחום הסחר באיברים הוא שנוי במחלוקת. מצד אחד ישנם המצודדים בו ומצד שני ישנם המתנגדים לו נחרצות. הגורמים אשר תומכים בסחר באיברים סבורים כי האיברים בגוף האדם הנם מוצר ככל המוצרים הממשיים אותם ניתן לרכוש בשוק החופשי, ועל כן יש להם מחיר כספי.

הם באים ואומרים כי כל עוד שהתורם ("המוכר"), המתווך ("הסוחר") והמושתל ("הקונה") מרוויחים דבר מה מהנושא, אין בכך כל רע. לעומת סברה זו, הגורמים אשר מתנגדים לקיום הסחר באיברים באים ואומרים כי לא כל דבר שניתן לתמחור, ראוי שיסחרו בו.

המניעים שיכולים לגרום לאדם למכור את איבריו היקרים לצורך השתלה הם מצוקות כלכליות ותחושות של דחק מבחינה כספית. העובדה שאדם תורם מאיבריו בעודו חי עלולה לדרדר את מצבו הבריאותי ולפגוע בשלמות גופו. ייתכנו פעמים בהן המצב הבריאותי יהיה כה ירוד עד כי איכות חיי התורם החי תרד באופן משמעותי ולא תהיה לו אפשרות להשיב אליו את בריאותו.

השוק של הסחר באיברים מבוסס על אנשים מהשכבות הסוציואקונומיות החלשות ביותר בחברה, שמוכנים לעשות כל דבר ולו בלבד שיוכלו להכניס דבר מה לפיהם. התחום של הסחר באיברים נעשה, לא פעם, תוך חטיפת אנשים ואפילו תוך כדי רצח, והכול למען קצירת איברים לשם מכירה.

סכנות הטמונות בסחר באיברים

פרט להיבטים הכלכליים והמוסריים של התחום, ניתן למנות סכנות לא מעטות כתוצאה מהתפתחותו וצמיחתו של הסחר באיברים. ככל שהסברה כי מכירת איברים היא עניין לגיטימי, כך האינטרס האישי של אנשים רבים לתרום את איבריהם בדרכים חוקיות, ללא שכר בצדן, יקטן יותר ויותר.

מצב זה יגרום לפגיעה משמעותית ביותר, ואף קיצונית, באותם חולים אשר ממתינים להשתלת איברים, ואין ביכולתם לממן רכישת איברים בשוק הפרוץ והלא חוקי של הסחר באיברים.

כמו כן, השוק של סחר באיברים עלול להתדרדר עד למצבים של רציחות, חטיפות או איומים לצורך גניבת האיברים. כאשר אין פיקוח אחר הגורמים הרפואיים שמבצעים את קצירת האיברים, התחום כולו נפרץ ואין אחריות להצלחת ההליך הרפואי או להשגחה ומתן טיפול רפואי ראוי לתורמי האיברים ("מוכרי האיברים").

סחר באיברים תורם לרווחה כלכלית – האמנם?

השוק הפרוץ של הסחר באיברים מביא לרווחה כלכלית אך ורק של הסוחרים עצמם. האנשים ש"מוכרים" את איבריהם מקבלים בתמורה סכומים כספיים משתנים, כאשר הם תלויים במדינה ממנה הגיעו התורמים. ישנם מצבים בהם האנשים אשר "מכרו" את איבריהם נמצאים לאחר מכן במצב בריאותי ירוד ואינם מסוגלים לקבל טיפול רפואי הולם, משום שאין להם אמצעים כלכליים לכך.